¨


___________  Verksamhetsutveckling  ___________

 
Styrelsearbete
Vill ni bygga upp en bredare kompetens i  styrelsen kanske Gun Sättermann passar
in.  Med Gun får ni en styrelseledamot som tar in resurser från företagets omvärld och har förmågan att snabbt se en frågeställning ur många perspektiv.

Gun ingår i H
anelskammarens_styrelsenätverk_05.pdf
 
Workshopledning av det strategiska styrelsemötet
Vi erbjuder externa facilatorer och ett skräddarsytt dygn, från lunch till lunch för styrelsens årliga strategiska möte. Ett strategisk möte som kombinerat forskningsbaserade metoder med kreativa metodik och praktiskt arbete med er egen verklighet som grund.
För dig som vill öka bolagets affärer genom:
- Att skapa samsyn och färdriktning                                               
- Att få ett tydligt och kommunikativt material                               
- Att fokusera på ägarnas förväntan på bolaget, styrelsens arbete och bolagets strategier  
Att  arbeta strukturerat med bolagets vision, strategi, mål och uppföljning  
- Att släppa loss kreativiteten                                                        
- Att göra en 360° och vända på alla stenar                                   
- Att ha en involverad styrelse och ledning i bolagets verksamhet
- Att avsätta en dag för koncentrerat strategiarbete.    
 
Du som styrelseordförande:
- Får neutrala och externa facilatorer som lyfter fram alla i styrelsen till att tänka fritt och utanför ramarna.
- Slipper ta rollen som den som leder och fördelar med huvudansvaret för övningens framdrift.
- Får tillgång till utbildade facilatorer som förutom egen lednings- och styrelsearbete är vana att leda kreativa utvecklingsprocesser
 
Workshopen leds av Gun Sättermann och Marie-louise Gefwert

 

Workshopledning                                                                      Vi leder er workshop (arbetsmöte) och bistår i med kunskap om hur en workshop genomförs. Vi ser till att arbetsklimatet blir bra och att mötesnormer följs. Vi tillför kunskap och färdigheter om användbara metoder och verktyg. Ni tar ansvar för vad mötet handlar om, dvs följa agendan, förstå det förväntade resultatet, och framförallt fatta de viktiga besluten. De som deltar i processen behöver kunkap i ämnet och tillräcligt med fakta för att kunna enas om mål.
Exempel på olika workshops;
Problemanalysworkshop
Visionsworkshop
Workshops för famtagning av mål och handlingsplan
Processutvecklingsworkshops
Workshop för att kartlägga intressenter
Workshops för kompetenskartläggning
Workshop om värderingar


Proaktiv chefsstart
Ny chef? Vet Du vad Du tar över?
När organisationen byter chef inträder en kritisk period i företaget

Proaktiv chefsstart är ett handlingssätt att snabbare utveckla ett effektivt och förtroende fullt samarbete.
Inför chefsbytet intervjuas den avgående chefen, den nye chefen samt de närmaste medarbetarna eller ledningsgruppen.

I seminarieform presenteras de viktigaste teman som framkommit i intervjuerna.
- En beskrivning av nuläget i organisationen
- Dess arbetsuppgifter
- Dess starka och svaga sidor
- Viktiga programområden

En konkret handlingsplan upprättas tillsammans med den nya chefen och dess närmaste medarbetare eller ledningsgrupp.