¨


____________________   Teamutveckling   __________________

Utnyttja individens och teamets styrka bättre Företagsintern insats

Vänder sig till lednings-, projekt- och arbetsgrupper som vill samverka och prestera ännu bättre

Vi använder oss av verktyget Belbin Team Skills

Team Skills mäter hur vi bidrar, relaterar och samverkar med andra och används i utveckling av individ, grupp och organisation

 Vill du och din organisation;

 

 • bättre utnyttja individens och teamets potential
 • få medarbetarna att bidra både med sin kompetens och sin person
 • tydliggöra varje persons styrkor
 • se vilka starka teamroller ditt team har och vilka ni ev. har mindre av
 • få ökad förståelse för olika roller och hur de bäst används
  stärka både individ och grupp
 • få effektivare samarbete och mer gjort på kortare tid
 • att ni bättre ska förstå och nyttja era olikheter
 • få det roligare, tack vare ökat självförtroende
 • mindre friktion, och i slutänden bättre resultat

 

Då är det här workshops som passar för dig och din grupp

Alt1, 2 dagars Workshops för lednings- arbets- och projektgrupper som vill utveckla sin "samverkansproduktivitet"

 

Metod

Workshopen föregås av en 360 graders skattning. Vi använder Team Skills som bygger på djuplodande vetenskapliga tester och utvärderingar. I workshopen belyses individens och teamets styrkor. Vi synliggör hur ni bidrar, relaterar och samverkar med varandra. Vi jobbar med parvis coachning, teambuilding och övningar. Grunden läggs för att ta fram en arbetsmetod för hur gruppen ska samarbete framöver för att samverka och prestera optimalt tillsammans.

Pris Kontakta för offertförlag

Alt 2, En kortare workshop workshop på en dag för lednings- arbets- och projektgrupper som vill kartlägga sina styrkor.

Metod

Workshopen föregås av en 360 graders skattning. Vi använder Team Skills som bygger på djuplodande vetenskapliga tester och utvärderingar. I workshopen belyses individens och teamets styrkor I workshopen belyses individens och teamets styrkor. Vi synliggör hur ni bidrar, relaterar och samverkar med varandra. Parvis coaching och övningar.

 

Pris Kontakta för offertförslag

Profeci utvecklar lednings- och arbetsgrupper med utgångspunkt från verktyget -Belbin Team Skills en forskningsbaserad metod som stärker både individ och grupp. Det är olikhet som skapar effektiva team och varje individ har en roll att spela där alla roller är lika viktiga. Det vinnande teamet är det där alla får bidra och samverka maximalt med utgångspunkt från inte bara kompetens utan också personliga styrkor. För varje teammedlem gäller det också att utifrån sina egna styrkor och svagheter bygga upp en egen strategi som chef, ledare och lagmedlem för att lyckas i sin egen karriär. Erbetsgruppen behöver också ha vetskap om vart gruppen har sina styrkor. 
Ex på Belbin-dialgram Pajdiagram Arne o Magnus.pdf

Vi följer psykologiförbundets rekommendationer när det gäller hantering av tester

För er som vill läsa mer om själva testverktyget som vi använder för att göra 360 grader skattning, Belbin Team Skill www.belbin.se


Grupputveckling med riktat fokus

Utvecklingsinsatsen vänder sig till, lednings-, arbets-, projektgrupp som:
- Vill öka er samsyn
- Vill förbättra era resultat
- Vill öka er effektivitet
- Vill utnyttja teamets styrkor bättre
- Vill
ökar motivation och engagemang och fokus mot gemensamma mål

Förslag på områden att jobba med för ledningsgruppen:
- Tydliggöra ledningsgruppens uppdrag
- Tydliggöra värderingar och spelregler
- Klargöra roller och ansvarsfördelning
- Klargöra ett effektivt arbetssätt för ledningsgruppen

Förslag på områden att jobba med för arbetsgruppen:
- Tydliggöra gruppens mål
- Tydliggöra värderingar och spelregler
- Klargöra roller och ansvarsfördelning
- Upprätta en handlingsplan utveckling av arbetsgruppens arbetssätt

Grupputvecklingsinsatser kan göras på en mängd olika sätt och till olika kostnad beroende på det exakta syftet kunden vill uppnå. Team-effektivitet och samarbete är avgörande för verksamhetens effektivitet och måluppfyllelse. Det gäller inte bara ledningsgruppen, eller den lilla arbetsgruppen utan även projektgruppen.

Profeci arbetar med metoder och program för teamträning som skräddarsys utifrån teamets aktuella och specifika behov, med siktet inställt på att effektivisera samspelet inom teamet med fokus på teamets mål. Tyngdpunkten vad gäller innehåll förskjuts beroende på behoven hos det deltagande teamet, så att en tydlig koppling till teamets vardag uppnås.
Vi arbetar med olika teamutvecklande aktiviteter. Det vanliga är att vi kombinerar strukturella och uppgiftsorienterade frågor, t ex roller och målarbete, med relationsorienterade frågor som t ex samarbete och relationer mellan gruppens medlemmar.

Utvecklingsinsatsen genomförs av följande konsulter:
Gun SättermannTeambuilding
För det nya teamet.
Upplevelsebaserade aktiviteter för att snabbt lära känna medlemmarna i det nya teamet. Ni kan välja på aktiviteter inomhus och utomhus
Genom att sättas i olika sammarbetssituationer kommer ni att upptäcka likheter och olikheter hos varandra och kanske även sidor hos er själva som ni tidigare inte tänkt på. Programförslag på 1-2 dagar.