¨


________________ Sälj för icke säljare  __________________

 
 

Sälj för icke-säljare, - skapa din egen säljroll

Utvecklingsinsatsen vänder sig till dig som:
- är expert, men ”grön” på sälj.
- vill ta bort ditt motstånd mot sälj.
- vill skapa din egen säljroll.
- vill bli bättre på att paketera ditt budskap.
- vill lära dig prata kundens språk.
- vill bli bra på att förklara nyttan för kunden.
- vill öka din vinst.
……Kort sagt till dig som vill göra dina kunder till glödande fans, som längtarefter att få göra affärer med just dig!

Utvecklingsupplägg
Innan start, insändning av uppgifter.
Dag 1, grundläggande förståelse för hur du och andra fungerar.
Dag 1 säljbas, Hur man säljer in, nyttan för kundenfrågor.
Hemläxa; färdig presentation av sin produkt”.
Mailstöd.
Återrapportering.
Förberedande feedback inför det praktiska genomförandet.
Dag 2 praktiskt genomförande.
Dag 2 personlig feedback under genomförandet.

2 dagar + mailstöd mellan kursdagarna.

Deltagarantalet är begränsat, max 8 personer
Utvecklingsinsatsen genomförs

av följande konsulter:
Gun Sättermann
M.Sc. Organisation & ledarskap
Jenny Johansson
Professionell säljare,
vidare information se Konsulter