¨


________________   Om SAV-modellen   __________________

 

SAV-Modellen, leda sig Själv, leda Andra och leda Verksamhet

Vi har i samarbete med Almi arbetat fram en tjänsteinnovation  som tar ett helhetsgrepp både intern och externt och som vi kallar SAV-modellen, där SAV står för leda sig själv, leda andra, leda verksamhet. •

I utvecklandet av SAV-Modellen har vi tagit med vår över 20-åriga erfarenhet av sälj och ledarskap. •

Gun Sättermann har sin erfarenhet från att ha arbetat som kvalitetschef för Boforskoncernen där hon kom i kontakt med TQM och förståelsen för ledarskapets betydelse för företagets ekonomiska resultat, den teoretiska plattformen har hon i sin magisterexamen i organisation och ledarskap. De senaste 8 åren då hon stöttat ledare i svensk industri har hon fått en fördjupad insikt i ledarnas och företagens problematik.

Jenny Johansson har sin erfarenhet från att ha arbetat aktivt med försäljning mot svenskt näringsliv. Detta har bidragit till att hon arbetat upp en stark känslomässig intelligens som i sin tur gör att hon kan via hur säljarna kommunicerar upptäcka problematiken som härrör från den interna verksamhetsstyrningen. Sitt strategiska tänk har hon utvecklat genom att ha drivit eget i företag i 15 år, lärt upp sina egna säljare och från IHM. •

Med SAV-Modellen kan företagen ta ett helhetsgrepp på den interna och externa kommunikationen. SAV-Modellen hjälper organisationen att ha styrning på att budskapet som kommuniceras är detsamma såväl internt som externt. •

Ett praktiskt exempel; Ett företag som har ett antal säljare som kan sin produkt ordentligt men inte förstår alla samband mellan t.ex. leverantörerna, företaget - kunden eller t.ex. lönen – representationen och  försäljningen. Dessutom kanske företaget har en ledare som förstår helheten men inte kan kommunicera ut den på rätt sätt eller tom inte vet vilken kravbild säljarna ska ha eller inte ger de nödvändiga förutsättningar som de behöver för att se nyttan att förstå helheten. Vilket gör att dom inte heller känner och vill ta ansvar fullt ut, gör att hela verksamheten kan äventyras åt ett negativt håll.