¨


___________________   SAV-modellen   __________________

 

SAV-Modellen, leda sig Själv, leda Andra och leda Verksamhet

Med SAV-Modellen som grund har ett antal utbildningar byggts upp;

  • Sälj för icke säljare
  • Rustad för affärsmässighet