¨


____________________  Sälj för icke säljare  __________________


Sälj för icke-säljare, -skapa din egen säljroll
öppen kurs, i samarbete med Örebro mälardalens Handelskammare

 

Utvecklingsinsatsen vänder sig till dig som:
- är expert, men ”grön” på sälj.
- vill ta bort ditt motstånd mot sälj.
- vill skapa din egen säljroll.
- vill bli bättre på att paketera ditt budskap.
- vill lära dig prata kundens språk.
- vill bli bra på att förklara nyttan för kunden.
- vill öka din vinst.
……Kort sagt till dig som vill göra dina kunder till glödande fans, som längtarefter att få göra affärer med just dig!

Utvecklingsupplägg
Innan start, insändning av uppgifter.
Dag 1, grundläggande förståelse för hur du och andra fungerar.
Dag 1 säljbas, Hur man säljer in, ”nyttan för kunden” frågor.
Hemläxa – ”färdig presentation av sin produkt”.
Mailstöd.
Återrapportering.
Förberedande feedback inför det praktiska genomförandet.
Dag 2 praktiskt genomförande.
Dag 2 personlig feedback under genomförandet.

Kostnad: i7000 kr+ moms/ person  för 2 dagar + mailstöd mellan kursdagarna. Kursdokumentation, förmiddags- och eftermiddagskaffe samt lunch ingår.

De öppna kurserna körs i samarbete mer Örebro mälardalens Handelskammare

Deltagarantalet är begränsat, max 10 personer
Utvecklingsinsatsen genomförs

av följande konsulter:
Gun Sättermann
M.Sc. Organisation & ledarskap
Jenny Johansson
Professionell säljare,
vidare information se Konsulter