¨


____________________    Nyheter    __________________

 

  Frukostseminarium - Lean management  -Ett resurseffektivt förhållningssätt i ledarskapet. Vi på Profeci bjuder dig att delta på ett nytt spännande frukostseminarium. Seminariet är helt kostnadsfritt och avhandlar denna gång Lean Management. Hur kan vi ta tillvara på möjligheterna och eliminera slöseriet av resurser, resurser i forma av mänsklig energi, tid och pengar? Örebro 9 sep Läs mer

 Sälj för icke säljare - Profeci har fått förtroendet att vara leverantörer till UTCED:s samverkansprojekt som arbetar för att lyfta kvinnors företagande och arbetsliv. Programmet vänder sig till kvinnliga företagare och ledare som önskar rusta sig för bättre affärer genom ökad affärsmässighet. För er som vill skapa och utveckas i er egen unika säljroll. Läs mer på sälj för icke säljare

 Ett resurseffektivt förhållningssätt med lean - Profeci föreläser på NFI:s frukostseminarium i Stockholm 8 juni. Hur kan vi ta tillvara på möjligheterna och eliminera slöseriet av resurser, resurser i form av mänsklig energi, tid och pengar? Det blir då viktigt att man tänker på hur befintliga resurser kan användas på bästa sätt. Att gemensamt se vad man faktiskt kan påverka och sedan lägga insatsen just där. Vad kan NI börja göra direkt NU, med de resurser ni har! Lean är ett förhållningssätt som fokuserar på möjligheterna och försöker utveckla och förbättra arbetsmetoder och där alla medarbetarna är involverade i förbättringsarbetet.
Läs mer Stockholm 8 juni.

  Rustad för affärsmässighet - Profeci har som en av tio fått förtroendet att vara leverantörer till UTCED:s samverkansprojekt som arbetar för att lyfta kvinnors företagande och arbetsliv. Programmet vänder sig till kvinnliga företagare och ledare som önskar rusta sig för bättre affärer genom ökad affärsmässighet. För er som vill öka professionalismen i era företag genom att erhålla verktyg för att styra och leda era företag och på så sätt bli stärkta i den totala företagarrollen. Läs mer på rustad för affärsmässighet   Artikel 2009:års "Rustad"

  Det kommunikativa ledarskapet - Kurs för ledare på Vägverket Kursen vänder sig till chefer på vägverket. Syftet med kursen är att ge dig som chef goda kunskaper i att kommunicera på ett bra sätt med dina medarbetare. Stockholm 24 mars 2010  Läs mer  

 Rustad för affärer - En grundförutsättning för att göra affärer är att träffa kunder. Ledarskapet påverkar förhållningssättet.      Kursen vänder sig till de personer som vill ha verktyg för effektiv kundmötesbokning och för att skapa ett lönsamt förhållningssätt. I samarbete med Möckelnföretagen Karlskoga 15 april 2010  Läs mer

  Det kommunikativa ledarskapet - Kurs för ledare på Vägverket Kursen vänder sig till chefer på vägverket. Syftet med kursen är att ge dig som chef goda kunskaper i att kommunicera på ett bra sätt med dina medarbetare. Stockholm 25 februari 2010  Läs mer  

 Det kommunikativa ledarskapet - Kurs för ledare på Vägverket Kursen vänder sig till chefer på vägverket. Syftet med kursen är att ge dig som chef goda kunskaper i att kommunicera på ett bra sätt med dina medarbetare. 29 september i Borlänge fulltecknat!, 24 november i Stockholm Läs mer

Profeci - Har fått förtroendet att vara leverantörer till UTCED:s samverkansprojekt som arbetar för att lyfta kvinnors företagande och arbetsliv. Programmet vänder sig till kvinnliga företagare och ledare som önskar rusta sig för bättre affärer genom ökad affärsmässighet. För er som vill öka professionalismen i era företag genom att erhålla verktyg för att styra och leda era företag och på så sätt bli stärkta i den totala företagarrollen.Det projekt som Profeci kommer att driva heter; Rustad för affärsmässighet.
fulltecknat!

Nationell satsning på kvinnliga chefer och företagare Sälj för icke säljare möjliggör att erbjuda utbildningen  till subventionerat pris Kostnad 2500kr exkl. moms tack vare stöd från Länsstyrelsen (ord. pris 7000kr) I samarbete med Handelskammaren mälardalen
OBS! Höstens datum är, dag 1  24 September och
dag 2  8 Oktober. Läs mer fulltecknat!

  Jobbcoach  Kraftfulla möten - personlig utveckling - nytt arbete Vi utgår ifrån dig som individ och dina unika styrkor och behov i jakten på nytt arbete! Du får en skräddarsydd coachning efter att vi först tagit fram din unika profil.  coach arbetsförmedlingen  


Coachande ledarskap - leda sig själv och andra
Seminarie; Stockholm 31 mars
Seminariet synliggör de olika delarna i ledarskapet som du behöver behärska; leda verksamheten, förstå och leda dig själv, förstå och leda grupp och individ.
Seminariet leds av Gun Sättermann.
Läs mer och anmäl dig till seminariet.
Stockholm 31 mars fulltecknat!

  
Coachande ledarskap - leda sig själv och andra
2 dagars utbildning,
i Stockholm  och i
Göteborg
Ett coachande ledarskap leder till större delaktighet, medarbetare som presterar mer och en bättre vardag för dig som chef och ledare. Syftet med coachande ledarskap är att stärka medarbetarnas förmåga att agera självständigt, att utvecklas och växa genom att själva komma fram till sina lösningar. Både du och dina medarbetare ges tillfälle att växa genom ett coachande ledarskap och organisationen får en ökad lönsamhet på köpet.
Utbildningen leds av Gun Sättermann.

 
Ledarskap och självkännedom
Ta fram dina styrkor - bli vän med dina svagheter
2 dagars utbildning,
i Stockholm och i
Göteborg
För att kunna leda andra behöver du först förstå och kunna leda dig själv. Vi tittar här på det personliga ledarskapet och din ledarroll.
Vi tittar på vad som ligger bakom att du beter dig som du gör i olika situationer och i mötet med olika individer.
Vad påverkas du av hos andra och hur påverkar du andra? Vad är det som driver och motiverar dig som ledare?
Seminariet leds av Gun Sättermann.

Coachande ledarskap - leda sig själv och andra
Seminarie; Stockholm 28 november
Seminariet synliggör de olika delarna i ledarskapet som du behöver behärska; leda verksamheten, förstå och leda dig själv, förstå och leda grupp och individ.
Seminariet leds av Gun Sättermann. 
 


Gun Sättermann föreläste på konferens Ta Plats! i Örebro Rådhus 24 januari i samband med Hindersmässan.

Gun Sättermann föreläste i Oslo 15 mars Seminarium  Verktyg för offensiv verksamhetsutveckling. 3 Inbjudan oslo 15 mars.doc

Svenskt Näringsliv, Örebrokontoret , har startat upp ett chefsnätverk där Gun Sättermann är en av deltagarna.

Gun Sättermann föreläste i Haugesund på kongress - Kundorienterad organisationsutv.

Gun Sättermann höll ett välbesökt seminarium på Örebro Promotions Fjälltur till Sälen.

Örebro läns nya landshövding besökte Degerfors och Profeci.

Brevväxling med näringsminister Leif Pagrotskys kring tillväxtfrågor
PUB_SCAN0227_000.pdf

Vinnande ledarskap i styrelserummet - seminarium på Handelshögsskolan
SIQ vinnande styrelsekunskap.doc


Gun Sättermann föreläste på seminarium Kommuner som lyfter på Aspa Herrgård Inbjudan Aspa 3 maj.docChalmersnätverket entra bjöd in till seminarium.

 

Stockholm 28 november fulltecknat!

Coachande ledarskap - leda sig själv och andra
Seminarie; Göteborg 17 novembet
Seminariet synliggör de olika delarna i ledarskapet som du behöver behärska; leda verksamheten, förstå och leda dig själv, förstå och leda grupp och individ.
Seminariet leds av Gun Sättermann.


Bestsellers talarförmedling
Gun Sättermann finns nu med bland deras svenska föreläsare Bestseller


Nationell satsning på kvinnliga chefer och företagare 
möjliggör att erbjuda utbildningen
sälj för icke sälj.pdf till subventionerat pris
Kostnad 2500kr exkl. moms tack vare stöd från Länsstyrelsen (ord. pris 7000kr) 
OBS! Höstens datum är dag 1 30 September och dag 2 16 Oktober. fulltecknat!


Gun Sättermann, går 2008 in i styrelsen för Butikskonsult AB Butikskonsult
är ett företag som projekterar, producerar, monterar och inreder kassadiskar och entrésystem för butiker.
Läs om Butikskonsult AB


_____________  Tidigare Nyheter  _____________________


Coachande ledarskap - leda sig själv och andra
Seminarie; Stockholm 2 Juni
Seminariet synliggör de olika delarna i ledarskapet som du behöver behärska; leda verksamheten, förstå och leda dig själv, förstå och leda grupp och individ.
Seminariet leds av Gun Sättermann.
Stockholm 2 Juni fulltecknat!

Coachande ledarskap - leda sig själv och andra
Seminarie; Göteborg 12 Maj
Seminariet synliggör de olika delarna i ledarskapet som du behöver behärska; leda verksamheten, förstå och leda dig själv, förstå och leda grupp och individ.
Seminariet leds av Gun Sättermann
Göteborg 12 Maj fulltecknat!

Profeci och Ydremark & Partners har inlett ett samarbete för att kunna
erbjuda kunderna mer omfattande och längre processtöd. Som ett resultat av detta samarbete erbjuds nu utvecklingsprocessen
Bra Medarbetarskap för bättre affärer


Coachande ledarskap - leda sig själv och andra
Seminarie; Göteborg 17 April och Stockholm 18 April
Seminariet synliggör de olika delarna i ledarskapet som du behöver behärska; leda verksamheten, förstå och leda dig själv, förstå och leda grupp och individ.
Seminariet leds av Gun Sättermann

Göteborg 17 April fulltecknat! Stockholm 18 April fulltecknat!


Nationell satsning på kvinnliga chefer och företagare 
möjliggör att erbjuda utbildningen
sälj för icke sälj.pdf till subventionerat pris
Kostnad 2500kr exkl. moms tack vare stöd från Länsstyrelsen (ord. pris 7000kr) 
Vårens kurs kurstillfälle 21 April + 5 Maj fulltecknat!

Belbin Team Skills Nu i Profecis verktygslåda, en forskningsbaserad metod som vi nu är utbildade på och som utgör grund för den nya utbildningsinsatsen
Utnyttja teamets styrkor bättre som Profecis nu kan erbjuda sina kunder.
Insatsen vänder sig till team som vill samverka och prestera bättre

11 mars 2008, startar första omgången av, Ledarskapsutbildningen;  Ledarskap och självkännedom - leda sig själv och andra . Den här utbildningen är utvecklad av och leds av Gun Sättermann, Profeci. Utbildningen genomförs på Internat i Stockholm respektive Göteborgs regionen. Utbildningen är öppen och sker i Astrakan Strategisk Utbildning AB:s regi. Utbildningen vänder sig till chefer och ledare som vill öka kunskapen om sig själva och förbättra sitt ledarskap. Kursen är ett intensivt träningsläger, där vi varvar teoretiska föreläsningar på vetenskaplig grund med grupparbeten och upplevelsebaserade övningar. Kursen är uppdelad på två tillfällen (3+2 dagar). Du får individuell hjälp med att synliggöra och bestämma förbättringsmål i ditt ledarskap, som du ska jobba med hemma i din vardag mellan de båda kurstillfällena. Du har då även tillgång till telefonstöd.

Örebro universitet - lunchseminarie 11 dec kl 11.30-13.15
Profeci föreläser. Forskare och lärare bjuds in på denna föreläsning som behandlar "sälj för icke säljare". Seminariet berör följande områden: Identifiera ev. eget säljmotstånd. Ha rätt fokus! Vad
värderar kunden? Hur uttrycka kundnytta? 
Seminariet sker i samarbete med Inkubera AB


Sälj för ickesäljare - Att behärska säljrollen är en nyckel i företagarets framgång.
Detta är en säljutbildning för personer som är experter på sitt område men "gröna" på sälj. I samarbete med Handelskammaren i Örebro, 1 + 1 dag.
Kurs Sälj för icke säljare.doc

Holmbergs Talarförmedling med välkända och lite mindre kända föreläsare. Gun Sättermann finns nu med bland Holmbergs Talare

Möckelnföretagen - Frukostmöte 2 juni 
Samarbeta! - "det ger ökad lönsamhet"
Gun Sättemann Profeci Verksamhetsutveckling och Jenny Johansson Styltex AB, ger inspiration och idéer. 
Välkommen till Frukostmöte på Möckelföretagen 2 juni.doc

Handelskammaren, Svensk Näringsliv och Företagarna bjuder in till debatt - Varför anställer inte företagen? 
I panelen:

Torbjörn Näslund, Statoil Brändåsen,

Joachim Holmqvist,
Tradimus Processutveckling AB,
Gun Sättermann,
Profeci Verksamhetsutveckling,
Johan Kreicbergs,
Chefsekonom Företagarna,
Signhild Arnegård Hansen,
VD Svenska Lantchips och vice ordf. Sv. Näringsliv
Tid o
Plats: Måndagen 15 maj, kl 09.30-12.00
Samlingslokalen Engelbrektsgatan 6.
AKTUELLT FRÅN HANDELSKAMMAREN - HEARING.doc

Mål 3 pengar - Vill du få tillbaka upp till 12000kr/anställd genom att göra en mindre egen insats. Det enda du behöver göra är att Kontakta Profeci som hjälper dig med ansökan till pengar för att genomföra en kompetensutvecklingsanalys. Vi hjälper dig sedan att göra analysen, som vi tar fram på ett utvecklande och spännades sätt där vi involverar alla anställda. Ta detta unika, tidsbegränsade tillfälle och låt EU och Svenska staten vara med och bidra till kompetensutvecklingen av din personal! Kontakta Profeci, så berättar vi mer och tar hand om själva ansöknings arbetet.

Styrbarhet - Vill du vara den som står vid rodret, Möt våren och det senaste om effektiviseringsarbetet inom industrin och enheter inom den offentliga sektorn vid ett endagars seminarium på Aspa Herrgård den 16 maj 2006.
Styrbarhet seminarium på Aspa Herrgård.pdf

Gun Sättermann omvald i HVR:s styrelse på bolagets ordinarie bolagsstämma på Scandic Continental i Stockholm 16 mars. HVR är ett utvecklingsbolag, vars produkt är vattenrenare för hemmet. Produkten ger absolut rent vatten
www.hvr.se

Gun Sättermann inleder samverka med
Samarbeidsutvikling AS i Norge.
www.samarbeidsutvikling.no

Nationell satsning på kvinnliga chefer och företagare 
möjliggör att erbjuda utbildningen 
sälj för icke sälj.pdf till subventionerat pris
Kostnad 2500kr exkl. moms tack vare stöd från Länsstyrelsen (ord. pris 7000kr) 
OBS! Vårens datum är dag 1  20 April och dag 2  7 Maj. Fulltecknat!

Coachande ledarskap - leda sig själv och andra
Seminarie; Göteborg 2 mars
Seminariet synliggör de olika delarna i ledarskapet som du behöver behärska; leda verksamheten, förstå och leda dig själv, förstå och leda grupp och individ.
Seminariet leds av Gun Sättermann. 
Göteborg 2 mars fulltecknat!