¨


____________________    KUNDER   __________________Bland Profecis kunder märks individer, företag och organisationer

Gun Sättermann/profeci har gjort konsultuppdrag bland annat på:

Vägverket                                                                            
Volvo lastvagnar
Billerud, Gruvön AB
Andra AP-fonden
Sjätte AP-fonden
Riksbanken
TetraPak
Chalmers tekniska högskola
Trelleborgshamn
Veidekke
MMPartner
Arvid Nilsson Sverige AB
Nethouse AB
Lagermetall AB

Bingolotto
Handelskammaren

Region Skåne
Direkt Media

LPK AB

Göteborgs kungliga segelsällskap
Skanska
Volvofinans
Autoliv

Sverige Bygger
Nordic Hotels
Länsstyrelsen i Örebro Län
Newsec
ELTEL networks
SAKAB

Micro Data AB
Lyft och kran AB
Karlskoga Kommun
EverSeal Mellansverige AB
Konvera
ELTEL networks
Akademiska Hus

BooForssjö AB
LJ
Lföretagsservice AB
Info Service Sweden AB
Metodicum AB
REALgood
AB
Bokbinderi Bolaget
Göteborgs stad
Örebro Universitet
ProSeal AB


Profeci samverkar med bla följande organisationer:

Team och Ledarutveckling Ingvar Bengtson AB

Handelskammaren Mälardalen

Holmbergstalare

Bestseller talarförmedling

Astrakan strategisk utbildning AB

Conpersona

Nordenhaag Consulting

SIQ, Svenska Institutet för Kvalitetsutveckling

TPM Team Scandinavia AS