¨


____________________   KONSULTER  __________________En närmare resentation av några av de konsulter som medverkar vid Profeci utvecklings- och utbildningsinsatser.


Gun Sättermann, VD och grundare av Profeci, M.Sc Organisation och ledarskap
Gun
har 20 års egen ledarskapserfarenhet inom varu- och tjänsteproducerande industri och har under sju år varit kvalitetschef för Boforskoncernen. Vidare har hon varit utbildningschef och suttit i ledningsgruppen för ett stort tjänsteföretag. Hon har suttit i Verkstadsindustrins teknikråd för Kvalitet och i styrelsen för såväl Svenska Förbundet för Kvalitet som i bolaget HVR som jobbar med vattenrening. Som ett samarbete mellan universitet och näringsliv har hon tillsammans med Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ, Karlstad Universitet, Avesta Sheffield och Bofors utvecklat en universitetsutbildning i Kvalitetsledarskap 20 poäng. Gun arbetar idag med ledar-, team- och organisationsutveckling inom näringsliv, statlig och kommunal verksamhet.
Gun ser sig som organisationsstrateg som gör individuella och organisatoriska utvecklingsinsatser, men hon engageras också i uppdrag som föredragshållare. Gun är ingenjör, civilekonom, ek. kand. marknadsföring och ek. mag, organisation och företagsledning. Hon har läst Executive Management Programmet på Handelshögsskolan i Stockholm. Examinator för Utmärkelsen Svensk Kvalitet och adjungerad i styrelsen för Haldex Garphyttan Wire.Gun genomgick under år 2003 det unika programmet - styrelseakademin för kvinnor, i regi av Handelskammaren Mälardalen. Hon sitter i dag i styrelsen för företaget Butikskonsult. Guns gedigna ledarerfarenhet tillsammans med hennes bakgrund inom området Kvalitet tillsammans med bred utbildningsbas i teknik, ekonomi och beteendevetenskap utgör hennes största styrka. Som person är hon människoorienterad och utvecklingbenägen och kunskap i kommunikation och motivation är hennes starka sidor.

Christina Stephansson, legitimerad psykolog
Christina har erfarenhet som Vd för IdeaBroker resp. Famicare.
Sedan över tjugo år har inriktningen på hennes uppdrag i konsultrollen varit HR-frågor och organisationers utveckling, bl.a. rekrytering och urval, också som affärsområdesansvarig för ett av Sveriges idag största managementbolag.
Vidare har hon jobbat med yrkesinriktad rehabilitering, arbetspsykologi och miljöfrågor. Hon har gjort resursanalyser, arbetat med ledar- och karriärutveckling och lärprocesser för team. Christina är legitimerad psykolog, utbildad vid Göteborgs Universitet, beteendevetare med nationalekonomi i botten.
Vidare har hon fortbildning i systemteori och kommunikation, och Change Management ifrån Berkeley, USA, samt marknadsföring IHM Business School.
Ett flertal utbildningar finns inom organisationsutveckling och HR-strategi, med ledarskap, konsultation och aspekter på stress och hälsa. Utbildad också i kvalitets- och miljöledningssystem, t.ex. ISO, MILJÖ, SIQ.
Christina har tillsammans med Gun Sättermann Utvecklat och samproducerat; PANDURA ledarskapsprogram. CHristina är medlem i Sveriges psykologförbund med tillgång till Psykologiförlagets psykometriska testinstrument.


Björn Nordenhaag, Senior konsult
Björn
har i många år medverkat som examinator till det svenska kvalitetspriset, Utmärkelsen Svensk Kvalitet. I 15 år jobbade Björn som TQM/TPM koordinator i stålproducenten Avesta Sheffield AB. Björn var en av de första i Sverige som startade upp arbetet med TPM och har genomfört många uppdrag i tung och lätt industri, högskolor, universitet och  sjukhus. Björn var under i 6 år ordförande i SQCF o medlem i styrelsen för i EFQCA (European Federation for Quality Management and Quality Cirkels.) Björn har i ett samarbete med Gun Sättermann och Karlstad universitet och SIQ utvecklat utbildningen; Kvalitetsledarskap som under 6 år drivits på Karlstad universitet. Björn är en av de mest rutinerade utbildarna och examinatorerna för verksamhetsutveckling enligt SIQ:s modell.
Att arbeta med verksamhetsutveckling med stöd av Modellen för Verksamhetsutvärdering är ett långsiktigt åtagande som kräver uthållighet och allas delaktighet. Björn har den kunskap som behövs för att stötta en organisation i såväl beskrivandet av den egna organisationen som i rollen som oberoende examinator. Eftersom Modellens metodik är starkt förbättringsorienterad är det en fördel att tidigt lära ut användningen av systematiska förbättringsverktyg till så många som möjligt.

 
Jenny Johansson, Professionell säljcoach och säljstrateg 
Jenny
är utbildad på IHM Business School och har mångårig erfarenhet som professionell säljare, säljcoach och som chef i egna säljorganisationer, med upp till 18 egna anställda säljare. Jenny har under många år lärt upp och utvecklat såväl sina egna säljare som säljare i andra organisationer.  Jenny har en stor känslomässig intelligens och en stor styrka i sin förmåga att kunna sätta sig in i såväl den tänkta kundens behov som att hjälpa individen att omsätta teori i praktisk handling. Med denna förmåga utgör hon ett stort stöd när individen ska utveckla sin egen säljroll. Med praktiskt handling hjälper hon personer i att utveckla sitt säljande och sin attityd och uttryckssätt mot kund. Jenny fokuserar på nyttan för kunden, och har sin största styrka i att bygga upp känslor kring varor och tjänster. Jenny och Gun Sättermann har tillsammans utvecklat SAV-modellen och utbildningarna ; Sälj för icke säljare och Rustad för affärsmässighet som de också genomför tillsammans.

Per-Olov Idfeldt, senior konsult
Per-Olov , har haft eget tillverkningsföretag, varit Koncernchef för verkstadsföretag och konsultföretag, affärsområdeschef och VD för företag vars inriktning har varit verksamhetsutveckling. Han har varit Förbundsordförande under 6 år för Svenska Förbundet för Kvalitet, SFK, och Rådsordförande i Företagarnas Kvalitets och Miljöledningssystem FR2000, Examinator för USK, konsultutvärderingar på såväl USK som Malcolm Baldrige utvärderingsmodell. 
Per-Olov är civilingenjör i botten. Per-Olov har även en Quality Auditor examen ifrån European Organisation for Quality (EOQ). 
Per-Olov behärskar såväl affärsutveckling och strategiarbete som de mjuka frågorna i verksamhetsutveckling.
Per-Olov har varit strategisk projektledare och projektledare för projektet "Framgång för Sverige" som utmynnade i Nutek publikationen ”
Ledarskap för tillväxt - Så skapar chefer framgång"

Margareta Ivarsson, senior konsult
Margareta
arbetar med behovsanpassade tjänster av hög kvalitet för lärande och personlig utveckling hos individer, grupper och organisationer.
För utförligare presentation av Margareta se
http://www.margaretaivarsson.se/margareta/ommargareta.html

Joanna Studniarska, senior konsult
Joanna
ininitierar och stödjer förändringsprocesser inom strategisk kompetensförsörjning. Joanna är verksam i Sverige och Polen.

Agneta Jörgensen; auktoriserad socionom, organisationskonsult Agneta har lång erfarenhet av arbete som beteendevetare såväl inom näringslivet som offentliga sektorn. Främst arbetar hon med krishantering/krisberedskap - ett område inom vilket hon har kvalificerad fördjupad utbildning - samt med stress/utbrändhet och konflikthantering. 
Agneta har arbetat mycket med individuella stöd- och vägledningssamtal och hon håller även utbildningar i Det svåra samtalet vid exempelvis nedläggningar. Bland uppdragsgivarna kan nämnas AB Volvo, Volvo Personvagnar, Göteborgs Universitet samt ett flertal företagshälsovårdscentraler i Västsverige.  Hon har också
medverkat som expert i radio, TV samt en rad facktidskrifter.
Under många år har Agneta arbetat med beroendefrågor/missbruk och inom detta område tagit fram ett omfattande utbildningsmaterial med bland annat aktuella filmer. Bland missbruksfrågorna som hon arbetat med kan nämnas spelmissbruk som under de senaste åren har visat en markant ökning. Mycket av det utbildningsmaterial inom utbrändhet, krisberedskap och missbruk som hon tagit fram, används i dag flitigt runt om i Sverige. 


Här finns Profeci

I vackra lokaler på andra våningen i "gamla brukskontoret",Degerfors finns Profeci. Mitt i hjärtat av Skandinavien,25 mil till Stockholm, Göteborg och Oslo
Med x2000, mindre än 2h resväg från Stockholms central.