¨


____________________   Förtroendeuppdrag    __________________Gun Sättermann, går 2008 in i styrelsen för Butikskonsult AB Butikskonsult
är ett företag som projekterar, producerar, monterar och inreder kassadiskar och
entrésystem för butiker. Läs om Butikskonsult AB


Handelskammarens styrelsenätverk, Gun Sättermann är en i nätverket.

Artikel DI Styrelsenätverk.pdfJämnställdhetsråd - Gun Sättermann ingår in i i Länsstyrelsens
Jämnställdhetsråd. Jämställdhetsrådet är ett forum för samverkan kring
jämställdhetsarbetet i Örebro län och de jämställdhetspolitiska målen. Rådet
ska bidra till bättre kunskap om jämställdhetsfrågor och bättre samordning av jämställdhetsarbetet._____________________ Press   _____________________


 UTCED:s tidning mars 2010  Rustad för affärsmässighet 2009

 

 Nya Wermlandstidningen 30 juli 2009

Jenny oc Gun lärkvinnor rikta rätt 


Nya Wermlandstidningen 8 februari 2008 - 
Jenny och Gun stöttar kvinnors företagande.doc


Karlskoga tidning 12 juni 2004 -
Härliga idéer och framåtanda i Degerfors.doc

Chalmers magasin 4, 2003 - Vi ska ENTRA världen

Nerikes Allehanda 12 oktober 2003  
som blev ledarskapskonsult i eget företag.doc

Karlskoga kuriren 11 oktober 2003, -
Gun utbildar kvinnliga doktorander på Chalmers.doc

Örebro kuriren 23 maj 2003 - Kvinna - på ovanlig praktik

 Nya wermlandstidningen 30 juni 2009


Karlskoga kuriren 6 april 2004 -
Mona Sahlin stöder kvinnliga Chalmers doktorander.doc