¨


____________________ FÖRETAGET__________________Pro
feci
verksamhetsutvecklings kärnområdena finns inom modern organisations- och ledarskapsteori och Human Resourse Development. Företaget har som medveten bas för sin verksamhet valt ett starkt idéburet nätverk.

Profeci verksamhetsutveckling samarbetar med erfarna konsulter med olika inriktningar inom området verksamhets - och ledarutveckling, HRM, marknadsföring och försäljning, Vi har en unik samlad erfarenhet och kompetens, och många års erfarenhet från olika branscher och organisationer. Vår samlade styrka är kunskaper inom verksamhetsutveckling och modern organisationspsykologi, med kärnverksamhet inom kvalitetsledningsstrategi, ledarskap och grupputveckling.

Varje uppdrag är unikt. Vi kopplar alla insatser till verksamheten och dess mål.

Inom teamutveckling arbetar vi med alla nivåer i organisationen utifrån de krav som ställs på teamet, medan vi utgår från varje ledares unika behov vid ledarutvecklingsinsatser i aktuell ledarroll.

Vår främsta styrka ligger i vår erfarenhet och kompetens om hur man får verksamhet och människor att samverka och utvecklas tillsammans.