¨


____________________   Föreläsningar   __________________

 

När du behöver en talare - Kunskapsintensiva budskap

tid 1h -

Ämnesförslag:

Lean management - ett resurseffektivt förhållningssätt.

Ledarskap, laganda, motivation och resultat - hur det hänger ihop.

Ledarrollen - leda sig själv, leda verksamhet, leda andra.

Utnyttja teamets styrkor bättre! - om teamroller och samverkan

Ditt beteende - nå bättre resultat genom att utnyttja dina styrkor.

Ta ansvar för hur du kommunicerar - kommunikation ansikte mot ansikte

Friskare arbetsplatser! - Faktorer som påverkar arbetsklimatet

Sätt mål och ta er dit! - att arbeta mer lösningsorienterat

Kvinnligt/manligt i praktiken - lär er förstå olikheter i syn- och uttryckssätt.

Utvecklingsinsatsen genomförs av följande konsulter:
Gun Sättermann

Beskrivning av Gun som föreläsare, finns även på 
Holmbergs talare och Bestseller där hon är en av Föreläsarna.