¨


____________________   En egen coach   __________________
En egen coach för dig som är ledare

"Vad många människor behöver är någon som hjälper dom att göra det dom redan kan"


Coaching är en målstyrd lärprocess mot ett önskat resultat.
Processen utgår från den konkreta situation personen befinner sig i.

Exempel på resultat av coaching

•  Ökad förmåga att använda sin potential
•  Ökad arbetstillfredsställelse och motivation
•  Ökad förmåga att sätta och uppnå mål
•  Effektivare tidsanvändning
•  Ökad insikt om eget ansvar

Coaching kan ge ökad personlig kontroll.  Vi vet sedan tidigare att  brist på kontroll är en grundläggande orsak till stress i arbetslivet.
En färsk undersökning i England har visat på ett stort samband mellan stress på jobbet o hjärt och kärlsjukdommar, så det är en viktig hälsoaspekt att minska sin stress på jobbet.

Coaching skapar medvetenhet.
Genom coaching kan man komma till insikt i exempelvis eget beteende; vad som påverkar vad som kan förändras och hur. Coaching hjälper till att bryta gamla invanda mönster. Coaching uppmuntrar till att testa nya sätt att göra saker på.

Coaching bidrar till effektivitet.
Inneboende resurser tas tillvara och fokuseras. Coaching är effektivt i förändringsarbete där coachingen ger stöd i de dagliga utmaningarna. Genom att personen själv kommer fram till åtgärder och planer för att uppnå målet nås vanligtvis mer bestående resultat.

Vad en egen coach kan ge dig är strukturerade tillfällen till egen reflektion och eftertanke över ditt eget uppdrag och hur du ska genomföra det.

Coachens är fristående från din egen organisation och har tystnadsplikt. Coachens enda uppgift är att få dig att utnyttja din fulla potential i ditt ledarskap. Coachen ska verka utan att synas - Coachen är till för dig.

Den coaching som Profeci erbjuder riktar sig till ledare och tar ett helhetsgrepp på ledarskapet, att förstå och leda sig själv, leda andra och leda verksamheten och är en blandform av ren coaching och individuell ledarutveckling

Vi använder coachingens grunder och bygger på med ledarutveckling inom de områden där du skulle vilja utvecklas i ditt ledarskap. Coaching utgår från din verklighet och stödjer lärandet i den reella arbetssituationen. Du får hjälp med praktiska ledarskapsverktyg som du sedan fär ta med dig och omsätta i din egen verkliget. Du får uppgifter mellan varje coachingtillfälle

Coachingprocessen.doc

Coaching/bollplank till din ensamma VD roll

Du kanske känner dig ganska ensam i din roll som ledare. Du kanske är VD, men inte har någon egen ledningsgrupp att bolla frågor med.
Då kan ett bollplank fristående från din egen organisation och som har tystnadsplikt vara till nytta för dig och din verksamhet när du sta reda ut dina tankar och komma fram till beslut. Vi använder oss av coachingens grunder. 


Hur gör man när man skaffar en coach

Första gången träffas vi förutsättningslöst, för att känna att personkemin fungerar.

Vi ska gemensamt känna att det här kan bli en coaching som DU kan ha nytta av.

Vid första till fället, som är helt kostnadsfritt men redan det under sekretess innan vi börjar själva coachningen diskuterar vi lite löst vad DU skulle vilja bli coachad till. Vid det första tillfället får du även lite verinformation om hur en coaching för dig skulle kunna gå till.  


För mer information ring Gun Sättermann 0733863409